khay bã mía 3 ngăn

hộp bã mía vuông 3 ngăn

KHAY BÃ MÍA 3 NGĂN – XU HƯỚNG SỐNG XANH BỀN VỮNG 

Đã bao giờ bạn nghe thấy từ khay bã mía và tự hỏi chúng có ý nghĩa là gì không? Nói một cách đơn giản, khay bã mía là bao bì đựngChi tiết