Sử dụng cốc giấy dùng một lần đựng các đồ uống nóng có gây độc hại như cốc nhựa không?

    Hình ảnh những ly cà phê nóng hay trà sữa nóng . Nhiều loại đồ uống nóng khác được đựng trong chiếc cốc giấy dùng một lần đã khá quen thuộc. Nhưng liệu bạn có bao giờ tự hỏi cốc giấy đựng nước nóng có độc hay không chưa?